Wie zijn wij?

THA-Ugchelen is een onderdeel van Stichting Muziekeducatie-Gelderland
Trekzak Harmonica  Accordeon - Ugchelen
Wie zijn wij?
wij stellen ons even aan u voor:
wij zijn een vereniging die uit 3 groepen bestaat: een harmonica- groep, een steirische harmonica- groep en een accordeon-orkest
Onze vereniging bestaat uit leden, die niet meer in een arbeidsproces bezig zijn, ofwel overdag de gelegen- heid hebben om te kunnen repe- teren.  Ok geinteresseerden, die geen accordeon of harmonica kunen spelen, kunnen bij ons lessen volgen.
wij repeteren elke donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur.  13.00 uur de harmonicagroep  14.00 uur accordeon-orkest  15.00 uur steirische harmonikagroep